Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zetten wij ons al jaren in voor duurzame ontwikkelingen, streven naar een circulaire economie, trachten zoveel mogelijk producten te recyclen, en hechten veel waarde aan het welzijn van onze medewerkers.

Wat wij, onder andere, doen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

Duurzaam ondernemen:
  • Afval: Op elke vestiging scheiden wij zoveel mogelijk ons afval.
  • Energieverbruik: Sinds enkele jaren is alle verlichting van onze vestigingen van Techprof Alkmaar, Techprof Amsterdam en Techprof Haarlemmermeer vervangen door Led-lampen. Binnenkort zal ook de vestiging van Techprof Utrecht met Led-lampen worden verlicht.
  • Wagenpark: Al onze bestelbussen hebben AdBleu-dieselmotoren (Euro-6) en onze buitendienst-medewerkers rijden met een diesel of benzinemotor Euro-6.
  • Energielabel: Al onze panden zijn voorzien van een groen energielabel.
  • Zwerfafval: Wij ruimen het zwerfafval rondom onze vestigingen op.
  • Verpakkingen: Wij recyclen de dozen van onze leveranciers en gebruiken papieren-plakband. Daarnaast gebruiken wij paklijst-enveloppen van papier om zo min mogelijk plastic in het milieu achter te laten.
  • Inzamelen: Wij zamelen werkkleding, werkschoenen, afgedankt gereedschap en batterijen in. Wij hebben ons aangesloten bij Stibat en GAIA circulair. Lees hier alles over inzamelen van batterijen, werkkleding, werkschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen en elektrisch gereedschap.
  • Leverancierskeuze: Bij onze leverancierskeuze laten wij ons ook leiden door de inspanningen die de leverancier doet op het gebied van duurzaam ondernemen. Lees hier wat een aantal van onze belangrijke leveranciers doen op het gebied van duurzaam ondernemen.
  • Assortimentskeuze: Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij zelfs op het gebied van ons assortiment invloed hebben. Zo hebben we al in een vroeg stadium afscheid genomen van plastic roerstaafjes, plastic bestek etc. Ook in de toekomst blijven we hier alert op.
Recycling
SDG Nederland
Stibat
GAIA circulairMedewerkers:
Wij hechten veel waarde aan het welzijn van onze medewerkers. Het personeelsverloop binnen Techprof is laag. Wij voorzien iedere medewerker van de correcte Persoonlijke Beschermingsmiddelen en iedereen krijgt werkkleding tot zijn of haar beschikking.
Onze medewerkers krijgen de ruimte om zich te ontplooien en worden betrokken bij de gang van zaken.
Wij ondersteunen trainingen en opleiding van onze medewerkers om hun produktkennis en veilig werken te vergroten.

Image title


Electric Superbike Twente.
Techprof is sponsor van Electric Superbike Twente.
Electric Superbike Twente is een studenten race team die een vol electrische motorfiets vanaf de basis ontwikkelen en bouwen. Ieder jaar is er een nieuw team van studenten met nieuwe ideen en inzichten die dit project overnemen. Om de toekomst van motorracen te waarborgen heeft het team als doel om competatieve MotoGP rondetijden te bereiken met een vol-electrische motorfiets.


V O O R    P R O F E S S I O N A L S    O N D E R    E L K A A R

Laden
Laden
Laden
Laden