SDG Nederland

SDG-Nederland

De SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame Onwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG's zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.

Lees meer...

SDG's

Een aantal van onze leveranciers maken gebruik van deze doelen in zijn of haar communicatie.

Het inzamelingsbedrijf GAIA circulair waar wij mee samenwerken gebruikt deze doelen ook.V O O R    P R O F E S S I O N A L S    O N D E R    E L K A A R

Laden
Laden
Laden
Laden